Day

August 1, 2017

ประวัติ Rolex 1905 – 1919

  1905 HANS WILSDORF ประวัติของ Rolex เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณแห่งการจินตนาการของ Hans Wilsdorf ผู้ก่อตั้งอย่างแยกไม่ออก ในปี 1905 Hans Wilsdorf ที่อายุ 24 ปีได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นในกรุงลอนดอนโดยเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการจัดจำหน่ายนาฬิกา ณ ตอนนั้น เขาก็เริ่มวาดฝันที่จะได้สวมใส่นาฬิกาไว้บนข้อมือ ขณะนั้น นาฬิกาข้อมือไม่ได้เที่ยงตรงมากนัก...
Read More