Single Blog Title

This is a single blog caption

ประวัติ Rolex 1905 – 1919

 

1905

HANS WILSDORF

เพื่อให้สาธารณชนเชื่อถือในนาฬิกาที่เป็นนวัตกรรมอันยอดเยี่ยมของเขา เขาจึงประกอบนาฬิกาด้วยกลไกขนาดเล็กที่แม่นยำสูง ซึ่งผลิตโดยบริษัทผลิตนาฬิกาของสวิสในเมืองเบียนน์

 

 


 

 

จุดกำเนิด แห่งนาฬิกาที่เที่ยงตรง

1914

ในปี 1914 ซึ่งเป็นสี่ปีให้หลัง Kew Observatory ที่อังกฤษได้มอบใบรับรองความเที่ยงตรงระดับ “A” ให้กับนาฬิกาข้อมือของ Rolex ซึ่งถือเป็นรางวัลอังทรงคุณค่า เพราะจนถึงขณะนั้น การรับรองนี้สงวนไว้ให้เฉพาะกับนาฬิกาที่บอกเวลาเที่ยงตรงของทหารเรือเท่านั้น นับจากวันนั้น นาฬิกาข้อมือของ Rolex จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความเที่ยงตรง


 

เจนีวา

1919

Rolex ย้ายไปยังเจนีวา เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตนาฬิการะดับโลก Montres Rolex S.A. ได้รับการจดทะเบียนที่กรุงเจนีวาในปี 1920


Leave a Reply